Gerlesborg

Photo by Per Pixel Gerlesborg ca 1.5 km fr[n Bottna Inn

Arne Isakssons konstskola är idag en världskänd utbildnings plats. Många kända svenska konstnärer har upplevt the fantastiska ljuset över Bottna Fjorden och gått på kurser här. Lars Lerin är bara ett av de kända namn som en gång varit på besök. Paret Mandelman träffades här. 

Gerlesborgsskolan har både långa (2 år) och korta (1-7 dagars) utbildningar. 
I maj kan man gå på utomhuskurs och bo på Bottna Inn. Se mer HÄR
Se hela programmet på deras hemsida http://gerlesborgsskolan.se/

Arne Isaksson