ANNETT FLORÉN

ANNETT FLORÉN
Keramiker
Jag är utbildad på HDK-Keramikkonst i
Göteborg, Masterexamen 1990.

Använder mig av lerans unika plastiska
egenskaper och låter spåren av mina händer
och verktyg vara kvar när det är berättigat.
Jag pressar, trycker, kastar och drar,
ibland drejar jag…

En viktig ingrediens i mitt arbete är Slumpen
– att ta vara på och se möjligheter i det som
uppstår, ofta av misstag, i själva görandet.
Arbetar både med bruksting och skulptur/objekt.
Bränner i vedeldade ugnar, inte bara pga elden,
den levande lågan och att det är en process
jag inte helt kan kontrollera… utan också för att
det ger möjlighet till samarbete kollegor emellan.
Ateljé:
Gerlesborg Dalarna 5
457 48 HAMBURGSUND
0707 474917
info@annettfloren.com
www.annettfloren.com