Person uppgifter

Vi uppdaterar våra avtalsvillkor.

I samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft uppdaterar vi våra avtalsvillkor i sin helhet så att de blir bättre anpassade till våra nya och framtida tjänster.  Läs bara igenom och säkerställ att du förstår innebörden.

Nya krav på hur vi behandlar personuppgifter.
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR har strängare krav på hur företag hanterar personuppgifter, vilket ytterligare förstärker den enskildes rättigheter.

Vi sparar ert namn, adress och bokningsuppgifter i enlighet med reglerna för användande i samband med er bokning och för bokföringssyfte i enlighet med svensk skattelagstiftning. Dessa uppgifter delas inte vidare med någon annan än behörig svensk myndighet.

Vi välkomnar förstärkningen av dina rättigheter. Vi kompletterar därför våra villkor med information om vilka nya rättigheter du har när vi behandlar olika personuppgifter. Dessa ändringar, kopplade till GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018 utan att du behöver göra något..

Vänliga hälsningar

Bottna Inn