Vår skiftande utsikt mot Bottnafjorden  år 2018

Svenneby gamla kyrka

KKV

Gerlesgården