Nästa utställning på Bottna Inn är

31 mars kl 14-18 Konstnären är Elisabeth Berggren