Arne Isakssons konstskola är idag en världskänd utbilnings plats. Många kända svenska konstnärer har upplevt the fanastiska ljuset över Bottna Fjorden och gått på kurser här. Lars Lerin är bara ett av de kända namn som en gång varit på besök.

Gerlesborgsskolan har både långa (2 år) och korta (1-7 dagars) utbildningar. Se hela programmet på deras hemsida http://gerlesborgsskolan.se/